• Art. 12. - Statut organi...
  29.02.2024
Obserwuj akt

Art. 12. zarządz.pr.autorskim


Statut organizacji zbiorowego zarządzania

Statut organizacji zbiorowego zarządzania, zwany dalej „statutem”, określa w szczególności:
1)
nazwę organizacji zbiorowego zarządzania, odróżniającą ją od innych podmiotów;
2)
terytorium działania i siedzibę organizacji zbiorowego zarządzania;
3)
cele organizacji zbiorowego zarządzania i sposoby ich realizacji;
4)
warunki i sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
5)
zasady i tryb:
a) zwoływania walnego zebrania członków lub zebrania delegatów,
b) zastępowania walnego zebrania członków zebraniem delegatów, o ile przewiduje się taką możliwość;
6)
czas trwania kadencji oraz zasady i tryb wyboru zarządu oraz komisji rewizyjnej, uzupełniania składu tych organów, a także odwoływania i wygasania mandatów ich członków;
7)
sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
8)
sposób reprezentowania organizacji zbiorowego zarządzania, w tym sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał organów tej organizacji;
9)
sposób zarządzania majątkiem organizacji zbiorowego zarządzania;
10)
zasady dokonywania zmian statutu;
11)
przeznaczenie majątku organizacji zbiorowego zarządzania w przypadku jej likwidacji.
Art. 12. Statut organizacji zbiorowego zarządzania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...