• Art. 120. - Przetwarzani...
  22.06.2024
Obserwuj akt

Art. 120. zarządz.pr.autorskim


Przetwarzanie danych osobowych

1.
W celu realizacji zadań określonych w rozdziałach 2 i 10–12 minister przetwarza dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do realizacji tych zadań.
2.
W celu wykonywania czynności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi zgodnie z niniejszą ustawą oraz prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym organizacje zbiorowego zarządzania przetwarzają dane osobowe uprawnionych i użytkowników, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji tych zadań.
3.
W celu dokonania podziału i wypłaty przychodów z praw, organizacje zbiorowego zarządzania przetwarzają następujące dane osobowe uprawnionego: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, pseudonim, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL, serię i numer dowodu osobistego, dane kontaktowe, w szczególności adres zameldowania, adres zamieszkania wykazywany w deklaracji podatkowej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, numer rachunku bankowego, kod SWIFT/BIC w przypadku zagranicznego numeru rachunku bankowego, NIP oraz tytuł utworu i udział procentowy w utworze, w szczególności mogą one ujawniać dane osobowe uprawnionych innym organizacjom zbiorowego zarządzania, zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania oraz organizacjom międzynarodowym zajmującym się ochroną praw i interesów uprawnionych.
4.
W celu zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, organizacje zbiorowego zarządzania przetwarzają następujące dane osobowe użytkowników:
1)
imię (imiona), nazwisko, firmę, numer ewidencyjny PESEL oraz NIP;
2)
dane kontaktowe, w szczególności adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
5.
W celu realizacji obowiązków, o których mowa w rozdziałach 5 i 6, użytkownik przetwarza następujące dane osobowe uprawnionych oraz innych użytkowników: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, pseudonim, dane kontaktowe, w szczególności adres zameldowania, adres zamieszkania wykazywany w deklaracji podatkowej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Użytkownicy przetwarzają dane osobowe w zakresie i celu niezbędnym do realizacji tych zadań.
6.
W celu, o którym mowa w art. 48 uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania do uzyskiwania informacji i dokumentów, dane osobowe, o których mowa w ust. 4, przetwarzają:
1)
organizacje zbiorowego zarządzania;
2)
podmioty udzielające informacji lub udostępniające dokumenty, o których mowa w art. 48 uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania do uzyskiwania informacji i dokumentów.
Art. 120. Przetwarzanie danych osobowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...