• Art. 131. - Przepisy prz...
  22.09.2023
Obserwuj akt

Art. 131. zarządz.pr.autorskim


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Komisja Prawa Autorskiego działająca na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Komisją w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Kadencja Komisji Prawa Autorskiego, której arbitrzy zostali powołani na dotychczasowych zasadach, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister rozpoczyna procedurę powoływania arbitrów na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
4.
Postępowania sądowe w sprawach z wniosków, o których mowa w art. 11014 uchylony ust. 1 i 3, oraz odwołań, o których mowa w art. 11017 uchylony ust. 6 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa, z wyłączeniem postępowań w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, na polach eksploatacji reemitowanie i odtwarzanie, które toczą się na podstawie przepisów dotychczasowych.
5.
Organizacje zbiorowego zarządzania składają wspólny wniosek o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń na pobór wynagrodzenia, o którym mowa w art. 70 uprawnienia współtwórców utworu audiowizualnego ust. 21 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 123 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania arbitrów na podstawie ust. 3.
Art. 131. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...