• Art. 133. - Przepisy prz...
  30.11.2023
Obserwuj akt

Art. 133. zarządz.pr.autorskim


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zatwierdzone na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życia niniejszej ustawy zachowują ważność.
2.
W terminie miesiąca od dnia powołania arbitrów na zasadach określonych w niniejszej ustawie przewodniczący Komisji wszczyna z urzędu postępowanie w przedmiocie podziału stawki wynagrodzeń między poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania w odniesieniu do wspólnych tabel wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie spełniają one warunku, o którym mowa w art. 77 wymogi wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń ust. 1 pkt 4.
3.
Do tabel wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, oraz tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji reemitowanie i odtwarzanie zatwierdzonych w wyniku postępowań toczących się na podstawie art. 131 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4 stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Art. 133. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...