• Art. 138. - Przepisy prz...
  25.04.2024
Obserwuj akt

Art. 138. zarządz.pr.autorskim


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organizacja zbiorowego zarządzania zawiadamia sąd rejestrowy o zmianie statutu dostosowującej go do wymagań niniejszej ustawy.
2.
W terminie 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego postanowienia o wpisie zmiany statutu, o którym mowa w ust. 1, organizacja zbiorowego zarządzania zwołuje walne zebranie członków w celu wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenia regulaminów, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4–8, oraz strategii zarządzania ryzykiem, o której mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 9. Jeżeli statut przyznaje komisji rewizyjnej kompetencje do zatwierdzenia strategii, o której mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 9, zatwierdza ona tę strategię, w terminie 3 miesięcy od dnia wyboru jej członków. Do czasu zatwierdzenia tych dokumentów, do spraw w nich regulowanych organizacja zbiorowego zarządzania stosuje swoje dotychczasowe akty wewnętrzne w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.
Art. 138. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...