• Art. 140. - Przepisy prz...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 140. zarządz.pr.autorskim


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
W terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organizacja zbiorowego zarządzania dostosuje stosowane przez siebie warunki zawierania i wypowiadania umów, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, do wymagań niniejszej ustawy, poinformuje uprawnionych, z którymi zawarła taką umowę, o tych warunkach oraz poda te warunki do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
2.
Do dnia dostosowania, o którym mowa w ust. 1, umowy, na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, mogą być zawierane i wypowiadane na dotychczasowych warunkach.
3.
Niezwłocznie po zatwierdzeniu regulaminu repartycji, o którym mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4, organizacja zbiorowego zarządzania informuje uprawnionych, z którymi zawarła umowę, na mocy której wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, o zasadach dokonywania potrąceń od przychodów z praw, o których mowa w art. 36 przeznaczenie przychodów z praw pkt 2 i 4, oraz podaje tę informację do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
Art. 140. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...