• Art. 16. - Organy organi...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 16. zarządz.pr.autorskim


Organy organizacji zbiorowego zarządzania

1.
Organami organizacji zbiorowego zarządzania są:
1)
walne zebranie członków albo zebranie delegatów;
2)
zarząd;
3)
komisja rewizyjna.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania może tworzyć inne organy niż określone w ust. 1, jeżeli statut tak stanowi. Tryb dokonywania wyboru członków, uzupełniania składu oraz kompetencje tych organów określa statut.
3.
Członkiem zarządu i komisji rewizyjnej może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkom zarządu i komisji rewizyjnej może przysługiwać wynagrodzenie lub inne świadczenia z tytułu pełnionej funkcji, jeżeli statut tak stanowi.
Art. 16. Organy organizacji zbiorowego zarządzania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...