• Art. 17. - Walne zebrani...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 17. zarządz.pr.autorskim


Walne zebranie członków organizacji zbiorowego zarządzania

1.
Walne zebranie członków jest najwyższą władzą organizacji zbiorowego zarządzania. W sprawach, w których statut nie określa właściwości innych organów, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Postanowienia statutu zastrzegające ogólną właściwość innych organów są nieważne.
2.
Prawo udziału w walnym zebraniu członków i głosowania na nim przysługuje członkom organizacji zbiorowego zarządzania.
3.
Prawo głosowania na walnym zebraniu członków w sprawach, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4–7, przysługuje wyłącznie członkom organizacji zbiorowego zarządzania, którzy zawarli z tą organizacją umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
4.
Statut może przewidywać, że prawo udziału w walnym zebraniu członków i głosowania na nim w sprawach, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4–7, przysługuje także uprawnionym niebędącym członkami organizacji zbiorowego zarządzania, którzy zawarli z nią umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Przepisy art. 15 wykaz członków organizacji zbiorowego zarządzania ust. 1 i art. 21 pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu na walnym zebraniu członków stosuje się odpowiednio.
Art. 17. Walne zebranie członków organizacji zbiorowego z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...