• Art. 20. - Walne zebrani...
  19.07.2024
Obserwuj akt

Art. 20. zarządz.pr.autorskim


Walne zebranie członków organizacji zbiorowego zarządzania

1.
Walne zebranie członków jest zwoływane co najmniej raz w roku, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
2.
Przedmiotem obrad walnego zebrania członków jest w szczególności:
1)
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania za ubiegły rok obrotowy;
2)
udzielenie członkom zarządu i komisji rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
3)
wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego organizacji zbiorowego zarządzania oraz danych finansowych, o których mowa w art. 91 roczne sprawozdanie z działalności organizacji zbiorowego zarządzania ust. 3.
Art. 20. Walne zebranie członków organizacji zbiorowego z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...