• Art. 21. - Pełnomocnictw...
  30.05.2024
Obserwuj akt

Art. 21. zarządz.pr.autorskim


Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu na walnym zebraniu członków

1.
Członek organizacji zbiorowego zarządzania może udzielić innemu członkowi pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na najbliższym walnym zebraniu członków pod warunkiem, że udzielenie pełnomocnictwa nie prowadzi do wystąpienia konfliktu interesów. W szczególności nie można udzielić pełnomocnictwa, jeżeli mocodawca i pełnomocnik należą do różnych kategorii uprawnionych w ramach tej samej organizacji zbiorowego zarządzania.
2.
Pełnomocnictwa udziela się pisemnie pod rygorem nieważności i dołącza do protokołu walnego zebrania członków.
3.
Członek zarządu i komisji rewizyjnej oraz pracownik organizacji zbiorowego zarządzania nie może być pełnomocnikiem na walnym zebraniu członków.
4.
Jeden pełnomocnik może reprezentować na:
1)
walnym zebraniu członków – nie więcej niż siedmiu członków;
2)
zebraniu delegatów – nie więcej niż jednego delegata.
5.
Członkowi organizacji zbiorowego zarządzania, biorącemu udział w walnym zebraniu członków, może doradzać osoba niebędąca członkiem organizacji zbiorowego zarządzania. Zasady udziału takich osób w walnym zebraniu członków określa statut.
Art. 21. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa gł... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...