• Art. 23. - Oświadczenia ...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 23. zarządz.pr.autorskim


Oświadczenia kandydatów na członków zarządu, komisji rewizyjnej lub osobę kierującą jednostką lub organizacją

1.
Kandydat na członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed wyborem składa walnemu zebraniu członków oświadczenie dotyczące:
1)
interesów łączących go z organizacją zbiorowego zarządzania;
2)
kwot, które uzyskał w poprzednim roku obrotowym od organizacji zbiorowego zarządzania jako uprawniony;
3)
okoliczności, które po wyborze będą prowadzić do konfliktu interesu osobistego i interesu organizacji zbiorowego zarządzania oraz konfliktu obowiązków wobec tej organizacji i obowiązków wobec innych podmiotów;
4)
okoliczności, które po wyborze będą mogły prowadzić do konfliktów, o których mowa w pkt 3.
2.
Kandydat na osobę kierującą jednostką organizacyjną odpowiedzialną w organizacji zbiorowego zarządzania za wykonywanie czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, przed dniem objęcia funkcji, składa zarządowi oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
3.
Osoba kierująca działalnością organizacji zbiorowego zarządzania składa na pierwszym walnym zebraniu członków w danym roku kalendarzowym oświadczenie dotyczące:
1)
interesów łączących ją z organizacją zbiorowego zarządzania;
2)
wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym świadczeń i uprawnień emerytalnych oraz odpraw, uzyskanych od organizacji zbiorowego zarządzania w poprzednim roku obrotowym z tytułu pełnionej funkcji;
3)
kwot, które uzyskała w poprzednim roku obrotowym od organizacji zbiorowego zarządzania jako uprawniony;
4)
okoliczności, które prowadzą do konfliktu interesu osobistego i interesu organizacji zbiorowego zarządzania oraz konfliktu obowiązków wobec tej organizacji i obowiązków wobec innych podmiotów;
5)
okoliczności, które mogą prowadzić do konfliktów, o których mowa w pkt 4.
4.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1–4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Art. 23. Oświadczenia kandydatów na członków zarządu, kom... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...