• Art. 35. - Określenie pr...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 35. zarządz.pr.autorskim


Określenie przez organizację zbiorowego zarządzania zasad rachunkowości

Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana określić w dokumentacji, o której mowa w art. 10 dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), zasady rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, w sposób zapewniający uwzględnienie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do:
1)
przychodów z praw przeznaczonych do podziału i wypłaty zgodnie z art. 39 podział i wypłat przychodów z praw;
2)
przychodów z praw niewypłaconych w przypadku, o którym mowa w art. 40 ustalanie lub poszukiwanie uprawnionych do wypłaty przychodów z praw;
3)
pozostałych składników majątku własnego organizacji zbiorowego zarządzania, w tym uzyskanych z potrąceń na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
Art. 35. Określenie przez organizację zbiorowego zarządza... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...