• Art. 40. - Ustalanie lub...
  21.05.2024
Obserwuj akt

Art. 40. zarządz.pr.autorskim


Ustalanie lub poszukiwanie uprawnionych do wypłaty przychodów z praw

Jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie dokonać wypłaty przychodów z praw z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia uprawnionych, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 39 podział i wypłat przychodów z praw ust. 2, podejmuje ona niezbędne czynności w celu ustalenia lub odnalezienia uprawnionych, w szczególności:
1)
poszukuje informacji na temat uprawnionych w wykazach, o których mowa w art. 34 wykazy prowadzone przez organizację zbiorowego zarządzania, oraz innych dostępnych jej źródłach informacji;
2)
przekazuje swoim członkom, uprawnionym, których reprezentuje na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie, organizacjom zbiorowego zarządzania posiadającym zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami tej samej kategorii uprawnionych oraz organizacjom zbiorowego zarządzania, z którymi zawarła umowy o reprezentacji, będące w jej posiadaniu informacje na temat utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, co do których uprawnieni nie zostali ustaleni lub odnalezieni, które mogłyby pomóc w ich odnalezieniu lub zidentyfikowaniu, zawierające w szczególności:
a) tytuły utworów lub przedmiotów praw pokrewnych,
b) imiona i nazwiska, pseudonimy lub nazwy uprawnionych, którzy nie zostali ustaleni lub odnalezieni,
c) imiona i nazwiska albo nazwy właściwych wydawców lub producentów;
3)
publikuje informacje, o których mowa w pkt 2, na swojej stronie internetowej.
Art. 40. Ustalanie lub poszukiwanie uprawnionych do wypła... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...