• Art. 49. - Umowa o korzy...
  14.06.2024
Obserwuj akt

Art. 49. zarządz.pr.autorskim


Umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za korzystanie

1.
Umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie określa zasady udostępniania przez użytkownika, w określonym czasie i formacie, informacji i dokumentów niezbędnych do pobrania przychodów z praw oraz podziału i wypłaty uprawnionym należnych im przychodów, w tym informacji dotyczących wykorzystania praw.
2.
W przypadku gdy użytkownik istotnie narusza obowiązek udostępniania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 1, organizacja zbiorowego zarządzania może, po uprzednim wezwaniu go do wykonania obowiązku w wyznaczonym mu w tym celu stosownym terminie, wypowiedzieć umowę o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie ze skutkiem natychmiastowym.
Art. 49. Umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...