• Art. 51. - Obowiązki inf...
  28.09.2023
Obserwuj akt

Art. 51. zarządz.pr.autorskim


Obowiązki informacyjne organizacji zbiorowego zarządzania wobec użytkowników

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania informuje użytkownika o okolicznościach mających znaczenie dla obowiązywania i wykonywania zawartej z nim umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, w szczególności wypowiedzeniu umowy o zbiorowe zarządzanie, zakresie tego wypowiedzenia i terminie wygaśnięcia tej umowy, jeżeli wypowiedzenie takie wpływa na zakres praw objętych zawartą umową.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika w przypadku, gdy zawarta z nim umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie przestaje go uprawniać do korzystania z tych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w stosunku do których uprawniony wypowiedział umowę o zbiorowe zarządzanie, jeżeli użytkownik został niezwłocznie poinformowany przez tę organizację o wypowiedzeniu przez uprawnionego umowy o zbiorowe zarządzanie i terminie jej wygaśnięcia.
Art. 51. Obowiązki informacyjne organizacji zbiorowego za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...