• Art. 53. - Udzielanie li...
  17.04.2024
Obserwuj akt

Art. 53. zarządz.pr.autorskim


Udzielanie licencji wielotertytorialnych

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, co najmniej:
1)
posiada zdolność poprawnego identyfikowania całości albo części każdego utworu muzycznego i słowno-muzycznego, na korzystanie z którego jest upoważniona do udzielania licencji wieloterytorialnych;
2)
posiada zdolność poprawnego identyfikowania uprawnionych do całości albo części każdego licencjonowanego utworu muzycznego i słowno-muzycznego, o którym mowa w pkt 1, na poszczególnych polach eksploatacji, w odniesieniu do terytorium każdego z państw objętych licencją wieloterytorialną;
3)
stosuje niepowtarzalne identyfikatory w celu identyfikacji uprawnionych oraz licencjonowanego repertuaru, z uwzględnieniem w możliwie największym stopniu dobrowolnych międzynarodowych lub unijnych standardów i praktyk branżowych;
4)
stosuje odpowiednie środki w celu szybkiego i skutecznego identyfikowania oraz usuwania niespójności w informacjach posiadanych przez inne organizacje zbiorowego zarządzania lub zagraniczne organizacje zbiorowego zarządzania mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które udzielają licencji wieloterytorialnych.
2.
Organizacja zbiorowego zarządzania przetwarza w postaci elektronicznej informacje wymagane do zarządzania licencjami wieloterytorialnymi, w sposób pozwalający co najmniej na:
1)
identyfikowanie licencjonowanego repertuaru i monitorowanie jego wykorzystywania;
2)
wystawianie faktur użytkownikom;
3)
pobieranie przychodów z praw;
4)
podział i wypłatę przychodów z praw należnych uprawnionym.
Art. 53. Udzielanie licencji wielotertytorialnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...