• Art. 54. - Dostarczanie ...
  21.02.2024
Obserwuj akt

Art. 54. zarządz.pr.autorskim


Dostarczanie informacji umożliwiających identyfikację licencjonowanego repertuaru

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, w odpowiedzi na należycie uzasadniony wniosek dostarcza w postaci elektronicznej użytkownikom korzystającym z praw objętych tymi licencjami lub uprawnionym, których prawa reprezentuje, oraz innym organizacjom zbiorowego zarządzania lub zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym aktualne informacje, które umożliwiają identyfikację licencjonowanego repertuaru.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
licencjonowany repertuar;
2)
uprawnionych do każdego licencjonowanego utworu muzycznego i słowno-muzycznego na poszczególnych polach eksploatacji;
3)
terytoria, na których organizacja zbiorowego zarządzania może udzielić licencji wieloterytorialnych w odniesieniu do każdego utworu muzycznego i słowno-muzycznego.
3.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, może stosować w razie konieczności uzasadnione środki służące ochronie poprawności i integralności informacji, o których mowa w ust. 1, kontroli ich dalszego wykorzystywania oraz ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Art. 54. Dostarczanie informacji umożliwiających identyfi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...