• Art. 55. - Umożliwianie ...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 55. zarządz.pr.autorskim


Umożliwianie zgłaszania poprawienia informacji

Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, umożliwia uprawnionym, których prawa reprezentuje, użytkownikom korzystającym z praw objętych tymi licencjami oraz innym organizacjom zbiorowego zarządzania lub zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgłaszanie konieczności poprawienia informacji, o których mowa w art. 53 udzielanie licencji wielotertytorialnych ust. 2 i art. 54 dostarczanie informacji umożliwiających identyfikację licencjonowanego repertuaru ust. 1, w przypadku gdy uprawnieni, inne organizacje zbiorowego zarządzania i użytkownicy mają uzasadnione powody, by sądzić, że te informacje są niedokładne lub błędne w odniesieniu do ich praw. Jeżeli jest to uzasadnione, organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych, niezwłocznie poprawia te informacje.
Art. 55. Umożliwianie zgłaszania poprawienia informacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...