• Art. 56. - Zapewnianie m...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 56. zarządz.pr.autorskim


Zapewnianie możliwości przekazywania w postaci elektronicznej informacji o utworach

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, zapewnia uprawnionym możliwość przekazywania jej w postaci elektronicznej informacji dotyczących każdego utworu muzycznego i słowno-muzycznego, poszczególnych pól eksploatacji i terytoriów, w stosunku do których organizacja zbiorowego zarządzania została upoważniona do udzielania licencji wieloterytorialnych. Organizacja zbiorowego zarządzania i uprawnieni uwzględniają przy tym, w możliwie największym stopniu, dobrowolne międzynarodowe lub unijne standardy branżowe lub praktyki w zakresie wymiany danych.
2.
Do licencjonowanego repertuaru zbiorowo zarządzanego przez organizację zbiorowego zarządzania na podstawie upoważnienia udzielonego przez inną organizację zbiorowego zarządzania zgodnie z art. 60 umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych i art. 61 umowa organizacji zbiorowego zarządzania udzielającej licencji wieloterytorialnych z inną organizacją zbiorowego zarządzania stosuje się przepis ust. 1 w odniesieniu do uprawnionych, których utwory wchodzą w skład licencjonowanego repertuaru organizacji upoważniającej, chyba że umowa zawarta między tymi organizacjami stanowi inaczej.
Art. 56. Zapewnianie możliwości przekazywania w postaci e... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...