• Art. 58. - Faktura elekt...
  26.09.2023
Obserwuj akt

Art. 58. zarządz.pr.autorskim


Faktura elektroniczna

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, wystawia użytkownikowi fakturę elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 57 monitorowanie wykorzystania utworów objętych licencją wieloterytorialną ust. 2, chyba że nie jest to możliwe z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
2.
Faktura elektroniczna określa utwory i pola eksploatacji objęte licencją wieloterytorialną, ich faktyczne wykorzystanie na podstawie danych, o których mowa w art. 53 udzielanie licencji wielotertytorialnych ust. 2, w zakresie możliwym ze względu na informacje, o których mowa w art. 57 monitorowanie wykorzystania utworów objętych licencją wieloterytorialną ust. 2, oraz format zastosowany przy ich przekazywaniu. Przy wystawianiu faktury organizacja zbiorowego zarządzania stosuje przynajmniej jeden z formatów uwzględniających dobrowolne międzynarodowe lub unijne standardy branżowe lub praktyki w tym zakresie. Użytkownik nie może odmówić przyjęcia faktury z powodu jej formatu, jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania stosuje jeden ze standardów branżowych.
3.
Organizacja zbiorowego zarządzania w zakresie, w jakim udziela licencji wieloterytorialnych, umożliwia użytkownikowi zgłaszanie w postaci elektronicznej zastrzeżeń wobec wystawionych faktur dotyczących wykorzystania utworów objętych taką licencją.
Art. 58. Faktura elektroniczna - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...