• Art. 60. - Umowa o repre...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 60. zarządz.pr.autorskim


Umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych

1.
Umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych ma charakter niewyłączny.
2.
Organizacja upoważniająca informuje uprawnionych, z którymi zawarła umowę o zbiorowe zarządzanie, o istotnych warunkach umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności o okresie jej obowiązywania oraz kosztach zbiorowego zarządzania ponoszonych przez organizację upoważnioną w związku z udzielaniem licencji wieloterytorialnych na rzecz organizacji upoważniającej.
3.
Organizacja upoważniona informuje organizację upoważniającą o istotnych postanowieniach udzielanych przez nią licencji wieloterytorialnych, w szczególności polach eksploatacji oraz terytoriach objętych licencją wieloterytorialną, postanowieniach, które dotyczą wynagrodzeń lub mają na nie wpływ, okresie obowiązywania licencji wieloterytorialnej oraz przyjętych okresach rozliczeniowych.
Art. 60. Umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielani... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...