• Art. 61. - Umowa organiz...
  27.09.2023
Obserwuj akt

Art. 61. zarządz.pr.autorskim


Umowa organizacji zbiorowego zarządzania udzielającej licencji wieloterytorialnych z inną organizacją zbiorowego zarządzania

1.
Organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji wieloterytorialnych obejmujących repertuar innej organizacji zbiorowego zarządzania lub zagranicznej organizacji zbiorowego zarządzania mającej siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy o reprezentacji, o której mowa w art. 60 umowa o reprezentacji upoważniająca do udzielania licencji wieloterytorialnych ust. 1, nie może odmówić zawarcia takiej umowy z inną organizacją zbiorowego zarządzania nieudzielającą takich licencji. Organizacja zbiorowego zarządzania, do której zwrócono się o zawarcie takiej umowy, udziela niezwłocznie pisemnej odpowiedzi.
2.
Organizacja upoważniona zbiorowo zarządza licencjonowanym repertuarem organizacji upoważniającej na takich samych warunkach jak własnym repertuarem, w tym oferuje licencjonowany repertuar organizacji upoważniającej wszystkim użytkownikom zainteresowanym uzyskaniem takiej licencji.
3.
Potrącenia na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie przekraczają uzasadnionych kosztów poniesionych przez organizację upoważnioną.
4.
Organizacja upoważniająca udostępnia organizacji upoważnionej informacje związane z własnym repertuarem niezbędne do udzielania licencji wieloterytorialnych. Jeżeli informacje te są niewystarczające lub zostały udostępnione w formie uniemożliwiającej udzielenie licencji wieloterytorialnej, organizacja upoważniona może dokonać potrąceń na pokrycie dodatkowych uzasadnionych kosztów poniesionych w celu jej udzielenia lub wyłączyć z zakresu licencji wieloterytorialnej utwory, których dotyczą niewystarczające lub niemożliwe do wykorzystania informacje.
Art. 61. Umowa organizacji zbiorowego zarządzania udziela... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...