• Art. 64. - Komisja Prawa...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 64. zarządz.pr.autorskim


Komisja Prawa Autorskiego

1.
Do zadań Komisji należy:
1)
rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
2)
rozwiązywanie sporów dotyczących stosowania tabel, o których mowa w pkt 1;
3)
rozwiązywanie sporów związanych z zawarciem i warunkami umowy, o której mowa w art. 211 reemisja w sieciach kablowych utworów nadawanych w programach organizacji radiowych i telewizyjnych ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
4)
rozwiązywanie sporów w przypadku, gdy pomimo negocjacji, o których mowa w art. 45 odmowa zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 5, umowa nie została zawarta.
2.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowań przed Komisją, o których mowa w ust. 3_1 pkt 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803). Decyzje wydane w tych postępowaniach są ostateczne.
3.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowań przed Komisją, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, 1429, 1606, 1615, 1667 i 1860) o mediacji.
Art. 64. Komisja Prawa Autorskiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...