• Art. 7. - Warunki udziel...
  03.10.2023

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2018.0.1293 - Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Obserwuj akt

Art. 7. zarządz.pr.autorskim


Warunki udzielenia zezwolenia

1.
Minister udziela zezwolenia stowarzyszeniu, o którym mowa w art. 6 wniosek o zezwolenie na wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi ust. 2, które:
1)
wykaże potrzebę zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi odrębnie dla każdego pola eksploatacji objętego wnioskiem;
2)
daje rękojmię należytego wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w szczególności:
a) posiada możliwości techniczne i organizacyjne gwarantujące samodzielne i prawidłowe wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
b) zatrudnia osoby, których kwalifikacje gwarantują prawidłową prawną i rachunkową obsługę prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
c) dysponuje środkami finansowymi w wysokości gwarantującej prawidłowe wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
2.
W zakresie, w jakim wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczy przypadków, w których przepisy niniejszej ustawy wymagają wspólnego działania organizacji zbiorowego zarządzania na podstawie zawartego przez nie porozumienia, minister udziela zezwolenia wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca ustali z tymi organizacjami zasady wspólnego zawierania umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.
Art. 7. Warunki udzielenia zezwolenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...