• Art. 73. - Wynagrodzenie...
  21.09.2023
Obserwuj akt

Art. 73. zarządz.pr.autorskim


Wynagrodzenie członków zespołów orzekających Komisji

1.
Członkom zespołów orzekających za wydanie orzeczenia kończącego postępowanie przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 tryb pracy Komisji ust. 11 – w sprawach o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
2)
1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 tryb pracy Komisji ust. 11 – w sprawach o uzupełnienie, sprostowanie oraz wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia.
2.
Przewodniczącemu zespołu orzekającego przysługuje wynagrodzenie w wysokości dwukrotności wynagrodzenia należnego członkowi zespołu orzekającego w sprawach, o których mowa w ust. 1, wypłacane po sporządzeniu uzasadnienia orzeczenia kończącego postępowanie.
3.
W przypadku umorzenia postępowania wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują w połowie wysokości.
4.
W przypadkach, o których mowa w art. 69 wygaśnięcie mandatu lub odwołanie arbitra ust. 4 i art. 75 rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 6, wynagrodzenie jest wypłacane członkom zespołu orzekającego proporcjonalnie do liczby posiedzeń, w których brali udział.
5.
Za udział w postępowaniu mediacyjnym w sprawach, o których mowa w art. 64 Komisja Prawa Autorskiego ust. 1 pkt 2–4, mediatorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 71 tryb pracy Komisji ust. 11, wypłacane po zakończeniu postępowania mediacyjnego.
6.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–5, są wypłacane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra.
Art. 73. Wynagrodzenie członków zespołów orzekających Kom... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...