• Art. 75. - Rozpatrywanie...
  12.07.2024
Obserwuj akt

Art. 75. zarządz.pr.autorskim


Rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych

1.
Sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych rozpatruje zespół orzekający w składzie trzyosobowym.
2.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o której mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji wyznacza spośród arbitrów do zespołu orzekającego arbitra przedstawionego przez podmioty, o których mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 2 pkt 1 i 2, oraz arbitra przedstawionego przez podmioty, o których mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 2 pkt 3 i 4.
3.
Arbitrzy, wyznaczeni zgodnie z ust. 2, dokonują na posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego Komisji wyboru przewodniczącego zespołu orzekającego spośród arbitrów.
4.
Jeżeli arbitrzy nie dokonają wyboru przewodniczącego zespołu orzekającego, w terminie 14 dni od dnia ich wyznaczenia do zespołu orzekającego, zostanie on wyznaczony przez przewodniczącego Komisji.
5.
Przy wyznaczaniu przewodniczącego i pozostałych członków zespołu orzekającego przewodniczący Komisji dokonuje oceny ich bezstronności, biorąc pod uwagę treść oświadczeń, o których mowa w art. 66 zgłoszenia kandydatów na arbitrów ust. 5 pkt 2.
6.
Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone przed upływem kadencji Komisji są kontynuowane przez zespoły orzekające nowej kadencji powołane w trybie ust. 2–4. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna się od dnia powołania przewodniczącego Komisji nowej kadencji. Rozstrzygnięcia podjęte przez zespół orzekający poprzedniej kadencji zachowują ważność.
Art. 75. Rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie tabel wynagr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...