• Art. 78. - Strony i ucze...
  29.05.2024
Obserwuj akt

Art. 78. zarządz.pr.autorskim


Strony i uczestnicy postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń

1.
W postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych stroną jest wnioskodawca.
2.
Organizacją społeczną uczestniczącą w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na prawach strony jest:
1)
organizacja zbiorowego zarządzania posiadająca zezwolenie na polach eksploatacji, których dotyczy wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń,
2)
organizacja społeczna zrzeszająca podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji, których dotyczy wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń
– jeżeli w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu orzekającego, zgodnie z ust. 3, złoży żądanie dopuszczenia jej do udziału w tym postępowaniu.
3.
Przewodniczący zespołu orzekającego, w terminie 14 dni od dnia jego wyboru albo wyznaczenia, ogłasza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra o wszczęciu postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych i informuje organizacje społeczne, o których mowa w ust. 2, o możliwości występowania z żądaniem dopuszczenia do udziału w postępowaniu, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia ogłoszenia.
4.
Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przysługuje zażalenie do ministra.
Art. 78. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie o zat... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...