• Art. 80. - Decyzje zespo...
  25.02.2024
Obserwuj akt

Art. 80. zarządz.pr.autorskim


Decyzje zespołu orzekającego

1.
Zespół orzekający w drodze decyzji:
1)
zatwierdza w całości albo części tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
2)
odmawia zatwierdzenia w całości albo części tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
3)
zmienia i zatwierdza zmienioną w całości albo części tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.
2.
Wydając decyzję, zespół orzekający bierze pod uwagę:
1)
kryteria określone w art. 44 kryteria ustalania warunków umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ust. 2;
2)
ogólne obciążenie podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych na danym polu eksploatacji;
3)
uzasadniony interes społeczny.
3.
Zatwierdzona tabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zawiera stawki wynagrodzeń określone kwotowo albo procentowo.
4.
Przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi orzeczenie kończące postępowanie w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, a minister ogłasza je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego.
5.
Minister do dnia 15 marca każdego roku dokonuje waloryzacji określonych kwotowo stawek wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok, zaokrąglając w górę do 1 gr, i ogłasza tabelę wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych uwzględniającą tak zwaloryzowane stawki wynagrodzeń w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego.
6.
Zwaloryzowane stawki, o których mowa w ust. 5, stosuje się od dnia 1 kwietnia danego roku.
Art. 80. Decyzje zespołu orzekającego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...