• Art. 85. - Postępowanie ...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 85. zarządz.pr.autorskim


Postępowanie mediacyjne

1.
Bez uszczerbku dla dopuszczalności drogi sądowej spory w sprawach, o których mowa w art. 64 komisja Prawa Autorskiego ust. 1 pkt 2–4, mogą być rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego.
2.
Postępowanie mediacyjne prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo wniosku o mediację, który przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie drugiej stronie.
3.
Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o mediację druga strona nie zgłosi sprzeciwu, przewodniczący Komisji wzywa obie strony do wybrania mediatora z listy arbitrów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia im wezwania. Jeżeli w tym terminie strony nie wybiorą mediatora, przewodniczący Komisji niezwłocznie go wyznacza.
4.
Mediator może przedstawiać stronom propozycje ugody. Jeżeli żadna ze stron w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia propozycji ugody nie zgłosi mediatorowi pisemnego sprzeciwu wraz z uzasadnieniem, ugodę uważa się za zawartą.
5.
Sąd w sprawie, która miała być przedmiotem postępowania mediacyjnego, może obciążyć stronę niezależnie od wyniku tej sprawy obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania cywilnego, jeżeli odmowa poddania się postępowaniu mediacyjnemu była oczywiście niezasadna.
Art. 85. Postępowanie mediacyjne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...