• Art. 87. - Obowiązki inf...
  25.02.2024
Obserwuj akt

Art. 87. zarządz.pr.autorskim


Obowiązki informacyjne organizacji zbiorowego zarządzania wobec uprawnionego

Organizacja zbiorowego zarządzania co najmniej raz w roku udostępnia uprawnionemu, na rzecz którego dokonała podziału lub wypłaty przychodów z praw, informacje dotyczące wykonywanego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi za dany okres, obejmujące co najmniej:
1)
dane kontaktowe uprawnionego: imię, nazwisko, pseudonim lub nazwę oraz adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, które za zgodą uprawnionego może wykorzystywać, aby go ustalić i odnaleźć – celem ich aktualizacji;
2)
wysokość przychodów z praw należnych uprawnionemu;
3)
wysokość przychodów z praw wypłaconych uprawnionemu z tytułu korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na poszczególnych polach eksploatacji;
4)
okres, za który dokonano podziału lub wypłaty przychodów z praw, chyba że z obiektywnych przyczyn związanych ze zgłaszaniem wykorzystania praw przez użytkowników organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie udostępnić tych informacji;
5)
wysokość potrąceń dokonanych na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
6)
wysokość potrąceń dokonanych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
7)
wysokość przychodów z praw należnych uprawnionemu, które nie zostały jeszcze wypłacone do końca danego okresu.
Art. 87. Obowiązki informacyjne organizacji zbiorowego za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...