• Art. 88. - Obowiązki inf...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 88. zarządz.pr.autorskim


Obowiązki informacyjne organizacji zbiorowego zarządzania wobec organizacji, której prawami zbiorowo zarządza

Organizacja zbiorowego zarządzania co najmniej raz w roku udostępnia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej organizacji zbiorowego zarządzania, której prawami zbiorowo zarządza na podstawie umowy o reprezentacji, informacje dotyczące wykonywanego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi za dany okres, obejmujące co najmniej:
1)
wysokość przychodów z praw należnych danej organizacji zbiorowego zarządzania;
2)
wysokość przychodów z praw wypłaconych danej organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na poszczególnych polach eksploatacji;
3)
wysokość przychodów z praw należnych danej organizacji zbiorowego zarządzania, które nie zostały jeszcze wypłacone do końca danego okresu;
4)
wysokość potrąceń dokonanych na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
5)
wysokość potrąceń dokonanych na prowadzoną przez organizację zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
6)
udzielone licencje oraz licencje, których udzielenia odmówiono, w odniesieniu do praw objętych umową o reprezentacji;
7)
uchwały przyjęte przez walne zebranie członków, o ile mają one znaczenie dla zbiorowego zarządzania prawami objętymi umową o reprezentacji.
Art. 88. Obowiązki informacyjne organizacji zbiorowego za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...