• Art. 90. - Publikacja in...
  21.09.2023
Obserwuj akt

Art. 90. zarządz.pr.autorskim


Publikacja informacji o działalności organizacji zbiorowego zarządzania

Organizacja zbiorowego zarządzania publikuje na swojej stronie internetowej i na bieżąco aktualizuje podstawowe informacje dotyczące jej działalności, w tym co najmniej:
1)
statut;
2)
warunki i sposób nabywania oraz utraty członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania;
3)
warunki zawierania i wypowiadania umowy o zbiorowe zarządzanie, o ile nie są ujęte w statucie;
4)
wzory standardowych umów licencyjnych;
5)
zatwierdzone tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz pozostałe standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami;
6)
wykaz osób kierujących działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, zawierający imię, nazwisko i funkcję każdej z tych osób;
7)
regulaminy, o których mowa w art. 19 zakres praw wymagających chwały walnego zebrania członków organizacji zbiorowego zarządzania pkt 4 i 5;
8)
wykaz zawartych umów o reprezentacji ze wskazaniem stron, przedmiotu umowy, daty jej zawarcia oraz okresu jej obowiązywania;
9)
informację o procedurze rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 94 umożliwienia składania skarg, możliwości rozwiązywania sporów w drodze postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 85 postępowanie mediacyjne ust. 1, oraz możliwości poddania sporu z organizacją zbiorowego zarządzania pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub, za jej zgodą, sądu polubownego zgodnie z częścią piątą ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Art. 90. Publikacja informacji o działalności organizacji... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...