• Art. 92. - Rozporządzeni...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 92. zarządz.pr.autorskim


Rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań organizacji zbiorowego zarządzania

Minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w art. 91 roczne sprawozdanie z działalności organizacji zbiorowego zarządzania ust. 2 pkt 1 i 3, zawierający w szczególności informacje, o których mowa w załączniku do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 72), zwanej dalej „dyrektywą 2014/26/UE”, uwzględniając informacje na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, jej organów wewnętrznych i majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także konieczność dokonania oceny prawidłowości realizacji przez tę organizację jej celów statutowych.
Art. 92. Rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań orga... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...