• Art. 98. - Uprawnienia n...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 98. zarządz.pr.autorskim


Uprawnienia nadzorcze ministra

1.
W ramach sprawowanego nadzoru minister może:
1)
wezwać organizację zbiorowego zarządzania do przekazania w wyznaczonym terminie określonych informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji celu nadzoru, o którym mowa w art. 97 cel nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania;
2)
zażądać okresowego przekazywania przez organizację zbiorowego zarządzania określonych informacji i dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonywania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, lub ustalenia, że zaistniałe uchybienia zostały usunięte;
3)
wydawać organizacji zbiorowego zarządzania zalecenia, w szczególności w zakresie:
a) zapewnienia zgodności działalności organizacji zbiorowego zarządzania z przepisami prawa, zezwoleniem oraz postanowieniami statutu i innych aktów wewnętrznych organizacji zbiorowego zarządzania,
b) podjęcia przez organizację zbiorowego zarządzania środków koniecznych do prawidłowej realizacji obowiązków w zakresie poboru, podziału lub wypłaty przychodów z praw,
c) opracowania i stosowania procedur, które zapewnią należytą realizację obowiązków dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
d) podjęcia środków koniecznych do zapobieżenia naruszeniom interesów uprawnionych lub użytkowników;
4)
prowadzić uzgodnienia w sprawach spornych między organizacjami zbiorowego zarządzania, w szczególności dotyczących zasad ich wspólnego działania, o którym mowa w art. 47 porozumienia organizacji zbiorowego zarządzania ust. 2 i 4.
2.
Wezwania, żądania i zalecenia, o których mowa w ust. 1, zawierają pisemne uzasadnienie, wskazujące ich cel i zakres.
Art. 98. Uprawnienia nadzorcze ministra - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...