• Art. 112. - Przepisy dos...
  23.03.2023
Obserwuj akt

Art. 112. zas.zarz.mieniem pań


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, której akcje zostały zbyte nieodpłatnie, na podstawie dotychczasowych przepisów, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, zachowują uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji.
2.
Do spraw określonych w ust. 1 przepisy art 36–38 oraz art. 38b odpowiednie stosowanie przepisów ustawy i art. 38c dziedziczenie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio, przy czym przewidziane w tych przepisach kompetencje w zakresie zbywania akcji na rzecz uprawnionych pracowników wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego albo organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego.
3.
Do ustalenia momentu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się odpowiednio art. 38 oświadczenie o zamiarze nabycia akcji ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego zbycia akcji posiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 112. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...