• Art. 113. - Przepisy dos...
  23.03.2023
Obserwuj akt

Art. 113. zas.zarz.mieniem pań


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
W przypadku sprzedaży akcji nabytych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie dotychczasowych przepisów, część uzyskanych przychodów jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przychodów z tego tytułu, na rachunki bankowe:
1)
budżetu państwa – w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży akcji;
2)
Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – w wysokości 5% przychodów ze sprzedaży akcji.
2.
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego zbędzie akcje, o których mowa w ust. 1, w drodze czynności prawnej innej niż sprzedaż, w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania takiej czynności, przekazuje na rachunki bankowe:
1)
budżetu państwa – kwotę stanowiącą równowartość 20% wartości księgowej zbytych akcji,
2)
Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, kwotę stanowiącą równowartość 5% wartości księgowej zbytych akcji
– przy czym wartość księgową zbytych akcji ustala się na dzień ich zbycia.
3.
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego przekaże nieodpłatnie akcje, o których mowa w ust. 1, na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, przepisu ust. 2 nie stosuje się.
Art. 113. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...