• Art. 114. - Przepisy dos...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 114. zas.zarz.mieniem pań


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Zbiorcza ewidencja majątku Skarbu Państwa, o której mowa w art. 2 kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa pkt 3 ustawy uchylanej w art. 133 utrata mocy ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się zbiorczą ewidencją majątku Skarbu Państwa, o której mowa w art. 43 zadania Prezesa Prokuratorii Generalnej pkt 3 ustawy wprowadzanej w art. 1 wejście w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2.
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekaże do dnia wejścia w życie ustawy zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa, o której mowa w art. 2 kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa pkt 3 ustawy uchylanej w art. 133 utrata mocy ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi źródło danych zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa, w tym dokumenty o stanie majątku Skarbu Państwa.
3.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie wykonywał w imieniu Skarbu Państwa przysługujące mu prawa do Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym autorskie prawa majątkowe do tego utworu. Wykonywanie autorskich praw majątkowych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Ministerstwa Skarbu Państwa przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów następuje bez względu na postać tego utworu, czy stanowi on program komputerowy w wersji źródłowej i wynikowej, bazę danych lub inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 i 1333).
4.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie, w jakim przedmiotem tych praw i obowiązków jest utwór, o którym mowa w ust. 3.
Art. 114. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...