• Art. 123. - Przepisy dos...
  18.05.2024
Obserwuj akt

Art. 123. zas.zarz.mieniem pań


Przepisy dostosowujące i przejściowe

Trwali zarządcy nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby jednostek wymienionych w art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekażą ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone postępowania sądowe i administracyjne w sprawach nieruchomości pozostających w ich trwałym zarządzie, z wyłączeniem spraw związanych z wykonywaniem uprawnień wymienionych w art. 43 trwały zarząd nieruchomością ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Art. 123. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...