• Art. 125. - Przepisy dos...
  20.03.2023
Obserwuj akt

Art. 125. zas.zarz.mieniem pań


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, przekażą ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do prowadzonej przez niego ewidencji niezbędną dokumentację dotyczącą nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby statutowe i niestatutowe jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Do dnia przekazania dokumentacji, dotyczącej nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, wymienionych w art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania wszczęte i niezakończone na podstawie przepisów dotychczasowych toczą się nadal przed starostą wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.
3.
Z dniem przekazania dokumentacji, dotyczącej nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek, o których mowa w art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania, o których mowa w ust. 2, przejmuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Art. 125. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...