• Art. 98. - Przepisy dost...
  20.03.2023
Obserwuj akt

Art. 98. zas.zarz.mieniem pań


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Członek korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, spełniający wymogi określone w art. 54 nabór na stanowisko radcy ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261), może zostać przeniesiony na stanowisko radcy, o którym mowa w art. 50 zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze porozumienia pracodawców.
2.
Członek korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, spełniający wymogi określone w art. 78 wymogi wobec osoby na stanowisku referendarza lub art. 82 inni pracownicy w Urzędzie Prokuratorii ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przeniesiony odpowiednio na stanowisko referendarza lub asystenta radcy, o których mowa w art. 77 zadania referendarza Prokuratorii ust. 1 oraz art. 82 inni pracownicy w Urzędzie Prokuratorii ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze porozumienia pracodawców.
3.
Pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa nie przysługuje prawo do odprawy pieniężnej wypłacanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyjęli propozycję zatrudnienia w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 98. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...