• Art. 10. - Utrata uprawn...
  16.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Obserwuj akt

Art. 10. zaw. med.


Utrata uprawnień do wykonywania zawodu medycznego

1.
Osoba wykonująca zawód medyczny traci uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego w przypadku:
1)
utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
2)
pozbawienia praw publicznych;
3)
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 kary za przewinienie zawodowe pkt 5.
2.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1, śmierci osoby wpisanej do rejestru albo dokonania niezgodnego ze stanem faktycznym wpisu do rejestru organ właściwy dokonuje wykreślenia tej osoby z rejestru.
Art. 10. Utrata uprawnień do wykonywania zawodu medycznego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...