• Art. 108. - Wejście usta...
  16.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Obserwuj akt

Art. 108. zaw. med.


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 90 zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 93 zmiana ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, art. 104 przepis przejściowy i art. 105 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 22 czerwca 2023 r.;
2)
art. 89 zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, art. 95 zmiana ustawy o zawodzie farmaceuty i art. 103 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3)
art. 92 zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pkt 3, pkt 5 lit. a i c oraz pkt 6 i art. 96 zmiana ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
4)
art. 87 zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i art. 106 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
5)
art. 92 zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 4 oraz pkt 5 lit. b, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.----------
[Ustawa została ogłoszona 25.09.23 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1972]
Art. 108. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...