• Art. 36. - Lista kursów ...
  16.04.2024

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

Obserwuj akt

Art. 36. zaw. med.


Lista kursów doskonalących

1.
Dyrektor CMKP publikuje na stronie internetowej CMKP listę kursów doskonalących.
2.
Lista kursów doskonalących zawiera następujące dane:
1)
numer i nazwę kursu doskonalącego;
2)
nazwę podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego;
3)
adres siedziby podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego;
4)
adres do korespondencji podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego, jeżeli jest inny niż adres jego siedziby;
5)
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego, jeżeli je posiada;
6)
termin i miejsce prowadzenia kursu doskonalącego.
3.
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany przekazać dyrektorowi CMKP informacje o terminie i miejscu prowadzenia kursu doskonalącego w terminie co najmniej 30 dni przed dniem jego rozpoczęcia.
4.
Zgłoszenie dotyczące prowadzenia kursu doskonalącego zawiera:
1)
nazwę podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego;
2)
adres siedziby podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego;
3)
adres do korespondencji podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego, jeżeli jest inny niż adres jego siedziby;
4)
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego, jeżeli je posiada;
5)
termin i miejsce prowadzenia kursu doskonalącego;
6)
szczegółowy harmonogram kursu doskonalącego, obejmujący każdy dzień kursu doskonalącego, z podaniem imion, nazwisk i zawodów wykładowców;
7)
w przypadku organizacji kursu doskonalącego poza siedzibą podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego – oświadczenie dotyczące podstawy prawnej korzystania przez ten podmiot z miejsca realizacji kursu doskonalącego.
5.
W przypadku zmiany wykładowcy wskazanego w szczegółowym harmonogramie kursu doskonalącego podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany zgłosić ten fakt do dyrektora CMKP oraz dołączyć informacje, o których mowa w art. 33 podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego ust. 1 pkt 2.
6.
Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego, który zrealizował kurs doskonalący, w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia przesyła do dyrektora CMKP listę osób wykonujących zawód medyczny, które ukończyły kurs doskonalący.
7.
Lista osób, o której mowa w ust. 6, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko osoby wykonującej zawód medyczny, która ukończyła kurs doskonalący;
2)
indywidualny identyfikator wpisu;
3)
imię (imiona) i nazwisko kierownika podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego;
4)
zakres tematyczny kursu doskonalącego.
8.
Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego, który zrealizował kurs doskonalący, wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego zawierające następujące dane:
1)
imię (imiona) i nazwisko osoby wykonującej zawód medyczny, która ukończyła kurs doskonalący;
2)
indywidualny identyfikator wpisu;
3)
numer i datę wydania zaświadczenia;
4)
zakres tematyczny kursu doskonalącego;
5)
nazwę i siedzibę podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego;
6)
termin realizacji kursu doskonalącego;
7)
imię (imiona) i nazwisko kierownika podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego.
Art. 36. Lista kursów doskonalących - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...