• § 10. zbycie nieruch. - P...
  29.02.2024

§ 10 zbycie nieruch.


Protokół przetargu

1.
Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:
1)
terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;
2)
oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;
3)
obciążeniach nieruchomości;
4)
zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
5)
wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;
6)
osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz z uzasadnieniem;
7)
cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu albo informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert;
8)
uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową;
9)
imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości;
10)
imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej;
11)
dacie sporządzenia protokołu.
2.
Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla właściwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
3.
Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
4.
Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
§ 10 Protokół przetargu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...