• § 16. zbycie nieruch. - O...
  29.02.2024

§ 16 zbycie nieruch.


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

W ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym zamieszcza się w szczególności informacje o:
1)
danych wymienionych w art. 35 wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu ust. 2 pkt 1–5 i 7–11;
2)
cenie wywoławczej;
3)
obciążeniach nieruchomości;
4)
zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
5)
możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert;
6)
terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu;
7)
terminie i miejscu części jawnej przetargu;
8)
wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;
9)
sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
10)
skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowej;
11)
zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
§ 16 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...