• § 25. zbycie nieruch. - O...
  29.02.2024

§ 25 zbycie nieruch.


Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu

1.
W ogłoszeniu o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym zamieszcza się w szczególności informacje o:
1)
danych wymienionych w art. 35 wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu ust. 2 pkt 1–5 i 7–11;
2)
cenie wywoławczej;
3)
obciążeniach nieruchomości;
4)
zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
5)
terminach przeprowadzonych przetargów;
6)
możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach;
7)
terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań;
8)
terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań;
9)
terminie, miejscu wpłaty oraz o wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy;
10)
sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
11)
skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej;
12)
zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
2.
Do zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 9, stosuje się przepisy § 4 ust. 2–9 oraz § 5.
§ 25 Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...