• Art. 12e. - Data powstan...
  15.04.2024

Ustawa o zdrowiu publicznym

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2022.0.1608 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Obserwuj akt

Art. 12e. zdrowie publiczne


Data powstania obowiązku uiszczenia opłaty

1.
Obowiązek zapłaty opłaty powstaje z dniem wprowadzenia na rynek krajowy napoju, o którym mowa w art. 12a opłata za wprowadzenie na rynek krajowy niektórych napojów ust. 1.
2.
Producent, o którym mowa w art. 12d obowiązek zapłaty opłaty ust. 1 pkt 2, ma obowiązek przekazywać podmiotowi obowiązanemu do zapłaty opłaty informacje, o których mowa w art. 12d obowiązek zapłaty opłaty ust. 4, w terminie pozwalającym na wypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 12g obowiązki podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty ust. 1.
3.
Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na podmiocie sprzedającym napoje, o których mowa w art. 12a opłata za wprowadzenie na rynek krajowy niektórych napojów ust. 1, podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową. W takim przypadku opłatę odprowadza się od wszystkich sprzedanych temu podmiotowi napojów objętych opłatą.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozostałe podmioty wprowadzające na rynek napoje, o których mowa w art. 12a opłata za wprowadzenie na rynek krajowy niektórych napojów ust. 1, za których wprowadzenie została zapłacona opłata, nie uwzględniają tych napojów w informacji, o której mowa w art. 12g obowiązki podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty ust. 1 pkt 1.
5.
Organem właściwym w sprawie opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty, o którym mowa w art. 12d obowiązek zapłaty opłaty ust. 1.
Art. 12e. Data powstania obowiązku uiszczenia opłaty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...