• Art. 29. - Przepis przej...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 29. zdrowie publiczne


Przepis przejściowy

1.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi w roku:
1)
2016 – 70,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
2)
2017 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
3)
2018 – 40,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
4)
2019 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
5)
2020 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
6)
2021 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
7)
2022 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
8)
2023 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
9)
2024 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów;
10)
2025 – 80,7 mln zł, w tym 0,7 mln zł w budżetach wojewodów.
2.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi w roku:
1)
2016 – 70 mln zł;
2)
2017 – 60 mln zł;
3)
2018 – 100 mln zł;
4)
2019 – 60 mln zł;
5)
2020 – 147,75 mln zł;
6)
2021 – 177 mln zł;
7)
2022 – 177 mln zł;
8)
2023 – 177 mln zł;
9)
2024 – 177 mln zł;
10)
2025 – 177 mln zł.
3.
W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, wielkość przyznanych środków przeznaczonych na wydatki obniża się w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków. W pierwszej kolejności ogranicza się wydatki na zadania, o których mowa w art. 2 zadania z zakresu zdrowia publicznego pkt 1, 5, 7 i 8.
4.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, jest minister właściwy do spraw zdrowia, a organami właściwymi do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, są odpowiednio minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw kultury fizycznej, inni właściwi ministrowie wskazani jako podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w Narodowym Programie Zdrowia oraz wojewodowie.
5.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, inni właściwi ministrowie wskazani jako podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w Narodowym Programie Zdrowia oraz wojewodowie są obowiązani do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacji o stopniu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, umożliwiających monitorowanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie umożliwiającym wdrożenie mechanizmu korygującego.
Art. 29. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...