• Art. 30. - Wejście ustaw...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 30. zdrowie publiczne


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 4 koordynacja zadań z zakresu zdrowia publicznego ust. 2 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.;
2)
art. 9 Narodowy Program Zdrowia, art. 19 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pkt 1, 3, 4 i 6, art. 20 zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, art. 23 zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 25 zmiana ustawy o grach hazardowych pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;
3)
art. 12 roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach i art. 22 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
4)
art. 21 zmiana ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 18.11.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 1916]
Art. 30. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...