• § 4. - Przedłużenie zezw...
  19.09.2021
Obserwuj akt

§ 4 zezw.na pracę cudzoz


Przedłużenie zezwolenia na pracę

1.
Przedłużenie zezwolenia na pracę jest wydawane na okres oznaczony datami.
2.
Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową jest wydawane na okresy oznaczone datami.
3.
Wnioski o wydanie przedłużeń zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wniesione w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.
4.
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
5.
Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
6.
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
7.
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
8.
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
9.
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.
10.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, występując z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, przedłużenia zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 pkt 3–7 ustawy.
11.
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 pkt 3–7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.
§ 4 Przedłużenie zezwolenia na pracę - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...